Două proiecte, menite să consolideze politica naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, aprobate de Guvern

0
121

Sistemul naţional de alertă teroristă şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea testelor antiteroriste au fost aprobate în cadrul şedinţei de astăzi a Guvernului.

Potrivit unui comunicat al SIS, cele două proiecte, elaborate de către Serviciul de Informaţii şi Securitate, reprezintă elemente indispensabile în cadrul activităţii de prevenire a terorismului şi vor contribui la optimizarea politicii naţionale antiteroriste.

Sistemul naţional de alertă teroristă (SNAT) reprezintă un mecanism de înștiințare și informare a populației despre eventuale pericole teroriste, de organizare și coordonare a acțiunilor de prevenire și descurajare antiteroristă în funcție de gradare a situației de securitate în țară. Astfel, SNAT este constituit din 4 niveluri, distinse prin 4 coduri exprimate în culori, ce reflectă gradul de risc în funcție de intensitatea manifestării pericolului terorist.

Documentul cuprinde principiile de organizare și funcționare a SNAT, procedura de stabilire a nivelelor de alertă, precum și sarcinile și atribuțiile autorităților cu competențe în domeniu, pentru fiecare nivel de alertă.

Sistemul național de alertă teroristă este organizat și structurat în două niveluri: central şi teritorial. Nivelul central va fi constituit din organele administrației publice centrale și instituțiile din subordinea acestora, cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, acțiunile cărora sunt coordonate de către  Centrul Antiterorist al Serviciului de Informați și Securitate al Republicii Moldova. Nivelul teritorial va fi reprezentat de subdiviziunile teritoriale ale autorităților cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului și organele administrației publice locale. Acțiunile acestora vor fi coordonate de subdiviziunile teritoriale ale Serviciului de Informați și Securitate al Republicii Moldova.

Scopul instituirii Sistemului naţional de alertă teroristă constă în prevenirea, descurajarea și combaterea acțiunilor îndreptate spre pregătirea și realizarea activității teroriste pe teritoriul Republicii Moldova.

Cel de-al doilea act normativ, aprobat astăzi de Executiv, este  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste.

Regulamentul a fost elaborat  în vederea asigurării securității cetățenilor și protecției obiectivelor infrastructurii critice, care să corespundă noilor riscuri și provocări în adresa securităţii statului. Necesitatea elaborării şi implementării la nivel naţional a unui asemenea document a apărut urmare a evaluării tacticilor și procedeelor utilizate de către entitățile teroriste și statistica atentatelor comise în ultima perioadă, care denotă faptul că în majoritatea cazurilor ținte ale atacurilor devin obiectivele infrastructurii critice (sistemul de transporturi, energetic, obiective de aglomerare în masă a populației etc.).

Actul normativ stabileşte condițiile și procedurile de desfășurare a testelor antiteroriste şi determină mecanismele de organizare a procesului de verificare a eficienței măsurilor și procedeelor de protecție antiteroristă la obiectivele infrastructurii critice naționale.

Regulamentului este structurat în 4 capitole, în fiecare capitol fiind expus detaliat un anumit segment al procesului de planificare și desfășurare a testului antiterorist. Acestea stabilesc dispozițiile generale, noțiuni, conceptul de test antiterorist, temeiurile inițierii, procedura organizării testului și tipurile măsurilor reglementate. La fel, determină procedura și condițiile de desfășurare a testului, iar anexa Regulamentului conține modelul de Cerere privind efectuarea testului antiterorist.
Regulamentul va contribui la consolidarea mecanismelor de organizare a procesului de verificare a eficacității protecției antiteroriste a infrastructurii critice şi va spori nivelul de pregătire și instruire a personalului implicat în asigurarea protecției antiteroriste.
Serviciul de Informaţii şi Securitate urmează să lanseze o amplă campanie de informare şi educare despre Sistemul naţional de alertă teroristă. Ofițerii de informaţii vor participa la întâlniri cu reprezentanți ai administrațiilor publice locale şi centrale, ai societăţii civile, dar și cu elevi şi studenţi pentru a explica mecanismul de înștiințare și informare a populației despre eventuale pericole teroriste, despre modul de  organizare și coordonare a acțiunilor de prevenire și descurajare antiteroristă în funcție de gradul de risc ce reflectă intensitatea manifestării pericolului terorist. În cadrul întâlnirilor vor fi distribuite un șir de materiale informative.