PREMIERĂ: Parlamentul a efectuat evaluarea ex-post de impact a unui act legislativ aprobat

0
140
Raportul preliminar al evaluării ex-post de impact a Legii privind protecția socială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, a fost prezentat, în cadrul ședinței de astăzi, a Comisiei protecție socială, sănătate și familie. Documentul a fost elaborat de un expert independent.
Președinta Comisiei, Valentina Buliga a menționat în debutul ședinței că la începutul acestui an, Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Metodologia de evaluare ex-post privind implementarea actelor legislative. ”Comisia protecție socială, sănătate și familie și-a propus evaluarea, pe parcursul acestui an, a două legi – cea cu privire la protecția socială a copiilor aflați în situație de risc și cea pentru exercitarea profesiunii de medic și farmacist. Astăzi este prezentat raportul primei legi evaluate”, a precizat deputata.
Expertul independent Ina Soțchi a declarat că scopul exercițiului a fost de a analiza procedurile de identificare, evaluare, asistenţă, referire, monitorizare şi evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc.  La fel, au fost analizate competențele autorităţile şi structurile responsabile de aplicarea procedurilor existente și dacă acestea dețin suficiente pârghii legale pentru înfăptuirea lor.
”Cercetarea denotă că legislația privind protecția socială a copiilor este una complexă, dar care ar putea fi îmbunătățită și în acest scop au fost formulate un șir de recomandări. Acestea se referă atât la structura actului legislativ, cât și la abordarea instituțională sau managerială”, a spus experta.
Potrivit ei,  se propune de a stabili în legislație obligația angajării specialistului pentru protecția drepturilor copilului cu finanțarea acestuia de la bugetul de stat. De asemenea, recomandă  instituirea unei proceduri judiciare noi privind examinarea cazurilor de autorizare a luării copilului din familie pe termen scurt, decăderea din drepturile părintești sau luarea copilului din familie. Această procedura ar presupune existența completelor specializate, instruite în domeniu, care vor examina în regim de urgență litigiile. O altă propunere este de a exclude obligația prezenței asistentului social comunitar, medicului de familie şi a ofiţerului de sector al poliţiei la procedura de luarea imediată asiguratorie a copilului.
Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu a apreciat evaluarea efectuată și a menționat că, într-adevăr, legislația în acest domeniu este una revoluționară care este îmbunătățită la necessitate. ”Vom examina recomandările expertului pentru raportul final”, a spus Viorica Dumbrăveanu.
Potrivit datelor din raportul preliminar, la sfârșitul anului 2017, în Republica Moldova se aflau la evidență 35 441 copii separați de părinți, dintre care 30 320 copii la care părinții/unicul părinte sunt plecați peste hotare, 1079 copii cărora li s-a stabilit statutul de copii rămași temporar fără ocrotire părintească, 3749 copii cărora li s-a stabilit statutul de copii rămași fără ocrotire părintească, 293 copii luați de la părinți din cauza existenței pericolului iminent pentru viața sau sănătatea lor.
Evaluarea ex-post privind implementarea actelor legislative reprezintă unul din instrumentele de realizare a controlului parlamentar, o prioritate a Parlamentului. Până în prezent, Parlamentul nu a utilizat instrumentul de evaluare ex-post. Aceasta va permite analiza datelor despre cum a fost implementat actul legislativ, dacă au fost aprobate toate documentele necesare, care a fost impactul asupra societății și asupra unor domenii sau grupuri specifice, care sunt efectele economice, financiare, sociale, administrative etc., care au fost eventualele motive care au împiedicat implementarea actului legislativ.