Platforma DA critică dur modificările operate la Codul Electoral și cere excluderea prevederilor abuzive

470

Reprezentanții Platformei DA critică modificările operate la Codul Electoral, votate de actuala majoritate parlamentară în prima lectură și solicită revizuirea acestora.
„Modificările la Codul electoral au comportat un caracter netransparent încă de la etapa acumulării propunerilor de ajustare a cadrului legal de către Comisia Electorală Centrală. Menționăm că membrul CEC, propus și sprijinit la desemnare de către Platforma DA nu a susținut și nu a votat aceste amendamente periculoase. CEC a ignorat cea mai mare parte a propunerilor noastre și nici măcar nu s-a obosit să le acumuleze într-un tabel analitic, ceea ce denotă că de la bun început procesul a avut un caracter formal și nu s-a dorit să se țină cont de implicarea experților în domeniul electoral, printre care și asociații obștești cu experiență vastă în monitorizarea proceselor electorale”, se spune într-un comunicat emis de Platforma DA.

Deputații din opoziție au propus stabilirea a două zile de vot consecutive, atât în Diaspora, cât și în Republica Moldova, reieșind din condițiile de pandemie, dar propunerea acestora nu a fost luată în calcul.
Una dintre modificările controversate, adoptate în prima lectură vizează Consiliul Audiovizualului căruia i se oferă dreptul de a intimida și sancționa instituțiile audiovizuale indezirabile guvernării.

„Instituirea sancțiunilor pentru entitățile media care „adoptă tratamente privilegiate faţă de unele persoane, partide politice, concurenţi electorali și care încalcă obligația de echitate, responsabilitate, echilibru şi imparţialitate în perioada electorală”, fără ca aceste noțiuni să fie definite și fără să fie stabilite criterii clare de apreciere a faptelor date, ne permit să conchidem că CA, instituție aservită guvernării și personal lui I. Dodon, va deveni un instrument de triere și cenzurare pe perioada campaniei electorale, reducând la tăcere mass media independent”.

Proiectul prevede și interzicerea prezentării rapoartelor de monitorizare în timpul procesului de votare. Astfel, organizații precum Promo-Lex nu vor mai putea anunța încălcările și fraudele identificate pe parcursul monitorizării în ziua alegerilor.
sursa https://www.jurnal.md/